Oplev, hvad deltagerne oplever! Hør og læs deltagernes beskrivelser af, hvordan de forbinder Natur Retur med bl.a. fællesskab, sanseligt nærvær, åbenhed, læring og inspiration.
Optagelserne er fra Natur Retur Højskole 2018, men fortæller om Natur Retur generelt.

ANNA

OM LÆNGSLEN EFTER ET NATURFÆLLESSKAB MED PASSION, VIDEN, ÅBENHED & ACCEPT

BARBARA

OM UNGEFÆLLESSKABER & BEHOVET FOR NÆRVÆR I NATUREN I EN STRESSET HVERDAG

RASMUS

OM INSPIRATION, OPLEVELSESFÆLLESSKABER & AT VÆRE SAMMEN OG SELV I NATURENS RO

UBBE

OM NATUROPLEVELSER MED FAGLIG TYNGDE & EN RESPEKTFULD, POSITIV SOCIAL STEMNING